• banner4.jpg
  • banner1.jpg
  • banner3.jpg
  • banner2.jpg

Da er vi klare for første rittet i 2018!
Rolf Helge Selliken –SPINN BRYNE, arrangerer.
Oransje løype, kan bli litt endringer, pga hensyn til skogen

LØRDAG 6. januar 2018
START kl 11:00
STARTKONTINGENT KR. 100.- PR DELTAKER.

Startkontingenten er som vanlig kr 100,- (og evnt tillegg kr 25,- hvis dere ikke har eget startnummer fra før).
Husk at dette beløpet ikke dekker forsikring (skade/ansvar) under arrangementet, det må hver enkelt rytter sørge for å ha dekket opp selv med egen forsikring. Helårslisens i forbundet dekker IKKE deltagelse i bedriftsritt.
Hvis egen reise- og fritidsforsikring ellers ikke dekker dette, så har RBIK denne ordningen:
http://www.bedriftsidretten.no/…/forsikr…/hvorfor-forsikring

Husk å sende denne mailen videre til venner og bekjente som kan være interessert.

Beste sykkelhilsen RBIK Sykkelutvalget
og Spinn Sykkelshop Bryne v/Rolf Helge