Tabellen under viser antall ritt pr person. De som starter x antall ritt blir da kvalifisert til å motta det tradisjonelle RBIK kruset.

Kvalifiserende ritt er: Nyttårsrittet, Haugstadskogen, Kleppeloen, Gjesdalrunden, Vårturen, xxxx og yyyy

Stig Laland4
Dag Skjæveland3
Benn Folkvord3
Arild Toft3
Thomas Byberg3
Sebastian Kartfjord2
Anders Buland2
Andre Josdal2
Simon Odland2
Ørjan Frøiland2
Thomas Chruickshank2
Helge Willy Espeland2
Magne Undheim2
Lillian Løyning2
Cato Thingbø-Støldal2
Odd Kåre Tønnesen2
Rune Rugland2
Hans Inge Rege2
Lars Stangeland2
Dag Olaf Aastebøl2
Jarle Vorland2
Kjetil Årsland1
Mathias Stene1
Anders Utbø Sakseid1
Sigmund Pettersen1
Bengt Enersgård1
Erik Westby1
Anders Christensen1
Fredrik Tanum1
Tomas Nærland1
Bjørn Eikeskog1
Geir Larsen1
Sindre Mohr1
Eldar Monsen1
Kim Arild Myklebust1
Leiv-Ove Nordmark1
Bjørn K. Aanensen1
Espen Lønne1
Christian Riise1
Kent Aadnøy1
André Løvåsen1
Odd Gaute Andreassen1
Svein Olav Rege1
Charlotte Skjæveland1
Andrè Løvåsen1
Stein Johansen1
Johan Anders Mohr1
Kim Gjøran Hagland1
Terje Byrkjedal1
Jan Erik Fjotland1
Stian Nesheim1
Magnus Bjørkavoll-Bergseth1
Anders Varhaug1
Oddvar Madland1
Sveinung Orstad1
Bjørn Petter Kårstad1
Gøran Szanto1
Robert Fuglestad1
Magne Hatteland1
Arne Andersen1
Sigmar Oftedal1
Sindre Reidar Hole Mohr1
Einar Kallan Olsen1
John Aksel Bjørnø1
Geir Are Pedersen1
Jone Ellingsen1
Arild Finnesand1
Andreas Penne Nygård1
Raymond Barka1
Sondre Kartevoll1
Åge Andre Kolnes1
Erik Gysland1
Kjetil Andersen1
Anders Thornensis1
Glen Houghton1
Anders Farestveit1
Svein Flornes1
Kjetil Hansen1
Jan Gunnar Hagland1
Steffen Horpestad1
Morten Thu-Kure1
Per Erik Sørgaard1
Sigurd Gimre1
Kjetil Nedrebø1
Jan Egil Gustafsson1
Jan Ivar Nygård1
Stig Haver1
René Andersen1
Stig Fjelldahl1
Harald Bjørkhaug1
Thomas Kvalevåg1
Erlend Norheim1
André Danielsen Josdal1
Odd Skailand1
Aleksander Ekeland1
Arne André Vetrhus1
Arne Rettedal1
Glenn Hisdal1
Andreas Bergsholm1
Gustav Anders Amundsen1
Johannes Olsen1
Benjamin Walther1
Stig Magne Loftheim1
Jostein Mæland1
Tommy Rossemyr1
Rolf Helge Selliken1
Bernt Erland1
Arne Fredlund1
Karsten Kristoffersen1
Dag Skjæveland1
Bjørn Harald Lyngstad1
Karl Johan Pedersen1
Morten Forus1
Sondre Flaten1
Alf-Jone Wendt1
Hans Arne Kvingedal1